Kontakt

TeraMall s.r.o.,
Legionárska 5,
831 04 Bratislava
IČO:51487128
DIČ: 2120737311
IČ DHP: SK2120737311
Fio banka, a.s., Swift: FIOZSKBA,

IBAN: SK71 8330 0000 0026 0141 1939

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 127209/B

Doručovacia adresa:
TeraMall s.r.o., Legionárska 5, 831 04 Bratislava

Mail: kontakt@ponohy.sk